Norskkurs


Vi tilbyr norskkurs på 3 nivå.
Kursene for vårsemesteret er fulle, nye kurs starter til høsten. Påmelding åpner i juni.

Samtalegruppene vil fortsette i sommer.

Språktrening  – Språktreningsgruppe for deg som lærer norsk. Drop-in, påmelding ikke nødvendig.
Mandager kl 12.00-14.00 og tirsdager kl 10.00-12.00.

Norskkurs  – Nivå 1 – nybegynner
1A – Lærer: Vigdis / Katrine og Anna Kristine
Mandag kl. 19.00-21.00, 3.etg
Onsdag kl. 19.00-21.00, 3.etg

1B – Lærer: Fred
Tirsdag kl. 14.00-16.00, 3.etg
Torsdag kl. 14.00-16.00, 3.etg

Norskkurs – Nivå 2 – litt øvet.
2A – Lærer: Ida og Astrid Marie / Mari og Gunhild
Mandag kl. 17.00-19.00, 2.etg
Onsdag kl. 17.00-19.00, 3.etg

2B- Lærer: Torunn / Tonje
Tirsdag kl. 17.00-19.00, 2.etg
Torsdag kl. 17.00-19.00, 3.etg

Norskkurs – Nivå 3.
Kommunikasjon og samfunn – Norsktrening med samfunnskunnskap 

Forutsetter at du har norskkunnskaper tilsvarende gjennomført norskkurs nivå 1 og 2.

3A – Lærer: Erik
Mandag kl. 17.00-19.00, 3.etg
Onsdag kl. 17.00-19.00, 2.etg

3B – Lærer: Eliseo / Minja og Kjetil
Mandag kl. 19.00-21.00, 2.etg
Torsdag kl. 19.00-21.00, 3.etg

 

We offer Norwegian courses at 3 levels.
Classes for the spring semester are full, new classes will start in the autumn. Registrations will open in June.

The conversation groups will continue during the summer.

Language practice – Language practise group for those learning Norwegian. Drop-in, no registration required.
Mondays at 12pm-2pm and Tuesdays at 10am-12pm.

Norwegian Course  – Level 1 – Beginner
1A – Teacher: Vigdis / Katrine and Anna Kristine
Monday 7 pm – 9 pm, 3rd floor
Wednesday 7 pm – 9 pm, 3rd floor

1B – Teacher: Fred
Tuesday 2 pm – 4 pm, 3rd floor
Thursday 2 pm – 4 pm, 3rd floor

Norwegian Course  – Level 2 – Knows some Norwegian
2A – Teacher: Ida and Astrid Marie / Mari and Gunhild
Monday 5 pm – 7 pm, 2nd floor
Wednesday 5 pm – 7 pm, 3rd floor

2B- Teacher: Torunn / Tonje
Tuesday  5pm – 7pm, 2nd floor
Thursday 5pm-7pm, 3rd floor

Norwegian Course  – Level 3.
Communication and Norwegian siciety – Language practice with social studies

Requires that you have Norwegian skills corresponding to completed Norwegian courses levels 1 and 2.

3A – Teacher: Erik
Monday 5 pm – 7 pm, 3rd floor
Wednesday 5 pm – 7 pm, 2nd floor

3B – Teacher: Eliseo / Minja and Kjetil
Monday 7 pm – 9 pm, 2nd floor
Thursday 7 pm – 9 pm, 3rd floor

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto