Norskkurs


Påmelding til norskkurs våren 2020 har nå startet. For å sikre et jevnt nivå  i klassene, ber vi deg om å ta en plasseringstest. Du finner den her: https://cefr.folkeuniversitetet.no 

You can now register for the Norwegian courses for this semester. To ensure an even level in our classses, we require that you to take a placement test. You’ll find it here: https://cefr.folkeuniversitetet.no

Du må følge linken, lage en profil og gjennomføre testen før du søker om norskkurs. Hvis du trenger hjelp til dette ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg.

You have to follow the link, make a profile on the website and complete the test before you apply for a Norwegian course. If you need any help with this, please contact us at Robin Hood Huset and we’ll gladly help you.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon/Information: 

Du blir kontaktet hvis du får plass i starten av januar.
Hvert kurs vil ha en leksjon med norsk språklære og grammatikk (2 timer) og en samtalegruppe (2 timer) per uke. Det er obligatorisk oppmøte. Dette vil foregå på 2 faste dager hver uke. Dersom man ikke møter opp første dagen eller er borte mer enn tre ganger mister man plassen på kurset.

Kurset er gratis, men kursdeltagere må betale en materialavgift på 200 kr – du får lærebok for kurset
Påmeldingsfrist: 24.12.2019
Oppstart kurs: uke 5 (27-31. januar)
Kursslutt: uke 21 (18-22 mai.)

You will be contacted in the beginning of January if you have been assigned a place.
Each course will have one lesson with Norwegian language theory and grammar (2 hours) and one lesson with practical Norwegian (2 hours) per week, attendance is mandatory. The lessons will be on two fixed days each week. If you dont show up the first time or you dont show up in total three times you will loose your place in the class.

The course is free. Participants to the course have to pay a fee of NOK 200 to cover material cost – you will get a textbook.
Registration deadline: 24.12.2019.
Course start: week 5 (27-31 January)
Course end: week 21 (18-22 May)

 

Påmelding norskkurs/registration Norwegian courses:

Har du tatt nivåtesten? Have you taken the placement test?

Ja/Yes

Nei/No

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto