Referat husmøte – 5. juli 2021

Hver første mandag i måneden har huset holdt stengt med unntak av husmøte for    å gjøre rom for utvidet personalmøte. Husmøtet er en arena hvor alle husvenner; brukere, frivillige, bidragsytere og ansatte, månedlig inviteres til å komme med innspill og forslag, samt være med på å diskutere og påvirke driften av huset.

Vi opplever at møtene har en viktig funksjon og bidrar til styrket involvering av brukerne i driften, økt eierskap og bedret forståelse på tvers av språklige og kulturelle barrierer. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse formen på husmøtene for å sikre størst mulig deltakelse inkludering. I dag inviteres interesserte deltakere til    å komme med skriftlige forslag og tema på papir i kaféen eller på mail, muntlig til de ansatte eller direkte på møtet.

Her finner du referater fra våre husmøter – Husmøter @ robinhoodhuset.no