Engelskkurs


Informasjon om engelskkurs ved Robin Hood Huset/Information concerning English courses at Robin Hood Huset

Vi tilbyr engelskkurs på tre nivåer: nivå 1 –  A1 (nybegynner), nivå 2 – A2 (elementært/grunnleggende nivå) og nivå 3 – B1 (mellomnivå-høyt nivå). Du må søke deg inn på det nivået du tenker passer dine ønsker og ferdigheter best.

Hvert kurs vil ha en ukentlig leksjon med engelsk språklære, grammatikk og samtaletrening i 2 timer. Du må delta hver gang. Dersom man ikke møter opp første dagen eller er borte mer enn tre ganger, mister man plassen på kurset.

Kursdeltagere må betale en materialavgift på 200 kr – du får lærebok som du bruker på kurset.
Påmeldingsfrist: 20.02.2022
Kurset starter i uke 8 (21-25 februar 2022) og varer i 12 uker, til og med uke 21 (23.-30. mai 2022).

 

OBS! Grunnet utbruddet av Covid-19 vil hver klasse bestå av 10 elever våren 2022. Det vil derfor være færre kursplasser dette semesteret, enn det vi vanligvis kan tilby.
Dersom du får plass på kurset, vil du få beskjed om dette første uken i februar. 

 

We offer English courses on three different levels: level 1 – A1 (beginner), level 2 – A2 (elementary knowledge), level 3 – B1 (intermediate). You apply for a course on the level you wish to attend and that fits your knowledge in the language.

Each course will have one lesson with English language theory and grammar and practical English 2 hours per week. Attendance is mandatory. If you dont show up the first time or you dont show up in total three times you will loose your place in the class.

Participants in the course have to pay a fee of NOK 200 to cover material cost – you’ll get a textbook.
Registration deadline: 20.02.2022
The courses start in week 8 (21th-25th february) and last for 12 weeks, until week 21 (23rd-30th of May 2022).

 

OBS! Due to the outbreak of Covid-19 the classes will be smaller this semester, with only 10 places in each class. 
If you get to attend a course, you’ll get a confirmation the first week in February 2022. 

 

Du søker om engelskkurs her:/You apply for English courses here:

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto