Engelskkurs


Engelskkurs på Robin Hood Huset, autumn 2023

Vi åpner nå påmeldingen til vårens engelskkurs her på Robin Hood Huset.

Vi holder kurs på både nivå A1 og nivå A2.

Nivå A1 passer for deg som nylig har begynt å lære deg engelsk. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i alle hverdagssituasjoner og bli trygg på å bruke språket.

Nivå A2 passer for deg som har lært deg grunnleggende engelsk på Nivå 1 og er klar til å ta neste steg og forbedre engelskspråket ditt.

Hvert kurs vil ha en ukentlig leksjon som består av engelsk språklære, grammatikk og samtaletrening. Kursene var i to timer. A1 foregår på onsdag (14:00-16:00) og A2 foregår på onsdag (18:00-20:00).

Alle som fullfører kurset vil motta et kursbevis, som bekrefter gjennomført kurs og oppnådd mål for språkundervisningen. Kurset er gratis for alle deltakere, men elevene må i forkant betale et depositum på 500,- kroner og en materialavgift på 200.- kroner for kursmateriell, lærebok og sluttdiplom. Dette tilbakebetales ved fullført kurs. Deltakelse er obligatorisk – uteblir du mer enn 3 ganger mister du retten til å fullføre kurset, og frasier deg depositumet.

Påmeldingsfrist er 31. august

Oppstart og varighet: 14 uker, fra week 36 (6. september) to week 49 (6. desember)

Påmeldingsskjema (link!)
———————————————————————————————

English Courses at the Robin Hood House, autumn 2023

We are now opening the applications for the spring semester English courses here at the Robin Hood House.

We are offering courses at two different levels – Level 1 (A1), and level 2 (A2)

Level A1 suits those who recently have begun learning English. The goal of this course level is to quickly master everyday conversations and get a basic confidence in writing and speaking English.

Level A2 is best for those who have completed basic English in Level 1 and are ready to improve their English.

Each course will have a weekly teaching session, where you will learn English grammar and conversation. The session lasts for two hours,

Everyone who completes the course will be awarded a diploma which confirms your participation. The course is free for all participants, but students must pay a deposit of 500,- Nkr and a materials fee og 200,- Nkr for books and the course material. The deposit will be returned to you at the end of the course. Participation is obligatory – if you have more than three absences you will lose your place in the course, and lose the right to your deposit.

Application deadline: 31. august

Duration: 14 weeks, from week 36 (6. September) to week 49 (6. December)

Application form. (link)

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto