Engelskkurs


Påmeldingen til engelskkurs ved Robin Hood Huset våren 2021 har nå startet/Registration for English courses at Robin Hood Huset spring 2021 is now open.

 

Informasjon om engelskkurs ved Robin Hood Huset/Information concerning English courses at Robin Hood Huset

Vi tilbyr engelskkurs på tre nivåer: nivå 1 –  A1 (nybegynner), nivå 2 – A2 (elementært/grunnleggende nivå) og nivå 3 – B1 (mellomnivå-høyt nivå). Du må søke deg inn på det nivået du tenker beskriver dine ferdigheter i språket best.

Hvert kurs vil ha en ukentlig leksjon med engelsk språklære, grammatikk og samtaletrening 2 timer. Du må delta hver gang. Dersom man ikke møter opp første dagen eller er borte mer enn tre ganger, mister man plassen på kurset.

Kursdeltagere må betale en materialavgift på 200 kr – du får lærebok du bruker på kurset.
Påmeldingsfrist: 27.12.2020
Kurset starter i uke 6 (8-12 feb) og varer i 12 uker, til og med uke 19 (10-14 mai).

 

OBS! Grunnet utbruddet av Covid-19 vil klassene være mindre våren 2021. Det vil derfor være færre kursplasser dette semesteret.
Dersom du får plass på kurset, vil du få beskjed om dette i midten av januar. 

 

We offer English courses on three different levels: level 1 – A1 (beginner), level 2 – A2 (elementary knowledge), level 3 – B1 (intermediate). You apply for a course on the level you think best represents your knowledge within the language.

Each course will have one lesson with English language theory and grammar and practical English 2 hours per week. Attendance is mandatory. If you dont show up the first time or you dont show up in total three times you will loose your place in the class.

Participants in the course have to pay a fee of NOK 200 to cover material cost – you’ll get a textbook.
Registration deadline: 27.12.2020.
The courses start in week 6 (8th-12th feb) and last for 12 weeks, until week 19 (10-14 may).

 

OBS! Due to the outbreak of Covid-19 the classes will be smaller this semester. 
If you get to attend a course, you’ll get an email and/or text in the middle of January. 

 

Du søker om engelskkurs her:/You apply for English courses here:

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto