Engelskkurs


Engelskkurs på Robin Hood Huset, våren 2023

Vi åpner nå påmeldingen til vårens engelskkurs her på Robin Hood Huset.

Vi holder kurs på både nivå 1 og nivå 2, som tilsvarer nivå A1 og A2 etter CEFR – det felles europeiske rammeverket for språk.

Nivå 1 passer for deg som nylig har begynt å lære deg engelsk. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i alle hverdagssituasjoner og bli trygg på å bruke språket.

Nivå 2 passer for deg som har lært deg grunnleggende engelsk på Nivå 1 og er klar til å ta neste steg og forbedre engelskspråket ditt.

For å vå vurdert språknivået ditt, kan du ta en språktest her.

Hvert kurs vil ha en ukentlig leksjon som består av engelsk språklære, grammatikk og samtaletrening. Kursene var i to timer, og foregår på kveldstid (16:00-20:00).

Alle som fullfører kurset vil motta et kursbevis, som bekrefter gjennomført kurs og oppnådd mål for språkundervisningen. Kurset er gratis for alle deltakere, men elevene må i forkant betale et depositum på 500,- Nkr, i tillegg til 200,- Nkr for kursmateriell, lærebok og sluttdiplom. Dette tilbakebetales ved fullført kurs. Deltakelse er obligatorisk – uteblir du mer enn tre ganger mister du retten til å fullføre kurset, og frasier deg depositumet.

Påmeldingsfrist er 8. januar

Oppstart og varighet: 12 uker, fra uke 7 (7.-11. februar) til uke 17 (25.-29. april)

Påmeldingsskjema (trykk lenke)

Søkere som har fått plass, blir kontaktet i midten av januar.


English Courses at the Robin Hood House, spring 2023

We are now opening the applications for the spring semester English courses here at the Robin Hood House.

We are offering courses at two different levels – Level 1 (A1), and level 2 (A2)

Level 1 suits those who recently have begun learning English. The goal of this course level is to quickly master everyday conversations and get a basic confidence in writing and speaking English.

Level 2 is best for those who have completed basic English in Level 1 and are ready to improve their English.

To determine your level of English, you can take a language placement test here.

Each course will have a weekly teaching session, where you will learn English grammar and conversation. The courses last for two hours, and take place in the evening (16:00-20:00).

Everyone who completes the course will be awarded a diploma which confirms your participation. The course is free for all participants, but students must pay a deposit of 500 Nkr, and a one-time fee of 200,- Nkr for the course materials, books and the finishing diploma. The deposit will be returned to you at the end of the course, pending approval. Participation is obligatory – if you have more than three absences you will lose your place in the course, and lose the right to your deposit.

Application deadline: 8. January

Duration: 12 weeks, from week 7 (7.-11. February) to week 17 (25.-29. April)

Application form (Press link!)

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto