Om oss


English

Robin Hood Huset drives av Stiftelsen Robin Hood Huset, og er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. Vi holder til midt i Bergen sentrum, og har vært her siden 2004. Huset er et sted for sosialt samvær, selvhjelp og sosialpolitisk interessearbeid.

Robin Hood Huset arbeider både på individ-, gruppe- og systemnivå, og arbeidet til stiftelsen bygger på verdiene åpen, styrkende og bevisstgjørende. Informasjon om Stiftelsen Robin Hood Husets verdigrunnlag er samlet i stiftelsens verdidokument.

Verdidokument

På Robin Hood Huset finner du alltid et bredt utvalg ferske aviser, frisk frukt og kjeks, nybrygget kaffe og te. Tirsdag og torsdag er du velkommen til felleslunch mellom 12.00 og 14.00. Besøkende kan også låne PC med internettilgang, telefon og kopimaskin, samt benytte seg av vårt fagbibliotek.

Den første mandagen i måneden samles vi til husmøte klokken 12.15, på dette møtet gis det informasjon om driften ved huset og deltagerne på møtet kan komme med innspill og ideer til husets videre utvikling.

På Robin Hood Huset er du velkommen til å starte gruppeaktiviteter, tidligere har vi blant annet hatt tegne- og malegrupper, skrivegrupper, yoga-verksted og diverse språkkurs alle ledet av frivillige medarbeidere ved huset.
For frivillige organisasjoner eller grupper som jobber i tråd med Stiftelsen Robin Hood Husets målsetning er det mulig å låne lokaler til møter eller aktiviteter i eller utenfor den ordinære åpningstiden.

De ansatte og de frivillige som jobber her har taushetsplikt om det de ser og hører på huset, vår daglige leder er utdannet sosionom med flere års arbeidserfaring i det kommunale tjenesteapparatet. Her er det lov å spørre om det meste eller bare slå av en prat, vi kan ikke love svar på alt, men vi kan love at hos oss er ikke gode råd dyre, – de er helt gratis. Vi kan imidlertid ikke gi individuell oppfølging eller økonomisk bistand til husets besøkende, men bidrar gladelig med informasjon om hvor slik hjelp kan finnes.

Robin Hood Huset har fra 2015 styrket innsatsen for økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier, vi tilbyr grunnleggende råd og veiledning for foreldre og aktiviteter for barn i skoleferiene. For mer informasjon om vårt familiearbeid, kontakt aktivitetsleder Ellinor Engelstad.

Fra 2015 har vi også styrket råd og veiledning for arbeidssøkende innvandrere fra EØS-området med en rådgiver for fattige tilreisende, for mer informasjon om rådgivningstiltaket, kontakt rådgiver og prosjektleder Ingrid Husevåg Døskeland.

Vi satser også sterkt på frivillig arbeid som en arena for integrering og arbeidstrening, og har styrket vår oppfølging av de frivillige gjennom et samarbeid med Kavlifondet fra 2016. For mer informasjon om frivillig arbeid ved Robin Hood Huset, kontakt frivillighetskoordinator Goran Indjic.

I tillegg til å drive møtestedet Robin Hood Huset er Stiftelsen Robin Hood Huset en sosialpolitisk aktør. Vi ønsker å påvirke samfunnet rundt oss gjennom å synliggjøre og skape debatt rundt dagens velferdsutfordringer.

Stiftelsen Robin Hood Huset drives med støtte fra Bergen kommune, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kavlifondet, andre private givere og en betydelig dugnadsinnsats. Dersom du ønsker å bidra økonomisk finner du vårt kontonummer sammen med annen kontaktinformasjon, store og små gaver mottas med takk.

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto