Excel-kurs


Intensivkurs i Excel for nybegynnere på Robin Hood Huset, vinter/vår 2024

Vi åpner nå påmeldingen av Excel-kurs her på Robin Hood Huset for vinter/vår 2024.

Excel er et program for å lage regneark for oppsett og utregning av enkle og avanserte formler. Det er et kraftig verktøy for å lage oversikt over alle slags typer tall, fra personlige budsjetter, til familieutgifter og bedriftsregnskap av ulik type. Dette kan føres i tabeller, diagrammer og vises frem som del av profesjonelle presentasjoner.

Kurset forutsetter grunnleggende datakunnskap og er på nybegynnernivå, og passer for alle aldre. Kurset er en kombinasjon av kursoppgaver og hjemmeoppgaver. Deltakere må ha sin egen laptop. Kurset foregår på engelsk, og forutsetter god engelskkunnskap.

Kurset vil ta for seg:

• Brukergrensnitt og dataoppsett
• Grunnleggende Excel-formler
• Sortering, filtrering, datavalidering, betinget formattering
• Tabeller og pivottabeller
• Diagrammer

Kursstart: Uke 7, torsdag 16. februar, 17:00-18:00
Varighet: 8 uker

Påmeldingsskjema (trykk link)

Påmeldingsfrist: fredag 9. februar


Intensive Excel course for beginners, at the Robin Hood House, winter/spring 2024

We are now opening application for Excel courses here at the Robin Hood House for Winter/Spring2024.

Excel is a well-recognised computer program for spreadsheet editing. It is a powerful tool that can be used for personal budgets, family expenses, or any type of data that needs to be structured, calculated and presented. It can present your data in different tables, diagrams and can be used to present data as part of professional presentation, in a variety of different formats.

The course requires basic computer knowledge and is aimed at the beginner level. For all ages. The course in a combinations of class activities and home assignments. Participants must bring their own laptop. The course is held in English.

The course will cover:

• User interface and structuring of data
• Common Formulas
• Sorting, filtering, validation, conditional formatting
• Tables and Pivot tables
• Charts

Course start: Week 7, Thursday 16th of February, 17:00-18:00
Duration: 8 uker

Application deadline: Friday 9th of February

Application form (press link)

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto