Husmøter


Hver første mandag i måneden har huset holdt stengt med unntak av husmøte for å gjøre
rom for utvidet personalmøte, veiledning i personalgruppen og felleslunsj for de frivillige.

Husmøtet er en arena hvor alle husvenner; brukere, frivillige, bidragsytere og ansatte,
månedlig inviteres til å komme med innspill og forslag, samt være med på å diskutere og
påvirke driften av huset. Vi opplever at møtene har en viktig funksjon og bidrar til styrket
involvering av brukerne i driften, økt eierskap og bedret forståelse på tvers av språklige og
kulturelle barrierer. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse formen på husmøtene for å sikre
størst mulig deltakelse inkludering. I dag inviteres interesserte deltakere til å komme med
skriftlige forslag og tema på papir i kaféen eller på mail, muntlig til de ansatte eller direkte
på møtet.

Her finner du referater fra våre husmøter:

2022

referat-husmøte-5.september.22
referat husmøte 1.august.2022
Referat husmøte – 5. mai 2022

Referat husmøte – 7. mars 2022

Referat husmøte – 7. februar 2022

Referat husmøte – 3. januar 2022

2021

Referat husmøte – 5. juli 2021

Referat husmøte – 6. september 2021

Referat husmøte – 4. oktober 2021

Referat husmøte – 1. november 2021

Referat husmøte – 6. desember 2021

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto