Norskkurs


Norskkurs på Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset tilbyr gratis norskopplæring på fire nivåer, A1, A2, B1 og B2. Vi søker motiverte kursdeltakere. Vi har kurs både på kveldstid og på dagtid. Kursene varer i 14 uker, med to undervisningsdager hver uke. Kurset er gratis, og det forventes at du møter opp på alle kursdager, gjennomfører lekser, andre obligatoriske oppgaver og prøver. Kursene begynner i uke 5 og 6, og du vil motta en e-postbekreftelse om søknaden din blir godkjent.

Mer informasjon og søknadsskjema: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

Har du spørsmål om vårens norskkurs, kan du sende en e-post til frivillighet@robinhoodhuset.no

 

Norwegian courses at Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset is offering free Norwegian courses on four different levels, A1, A2, B1 and B2. We are seeking motivated participants. We have courses for both in the evening and during the daytime. All Norwegian courses last for 14 weeks, with two gatherings per week. The courses are free, and you are expected to attend class, do assigned learning tasks and do homework between classes. The courses will start in week 5-6, and you will receive an e-mail confirmation if your application has been accepted.

More information and application for courses: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

If you have any questions about the spring semester Norwegian courses, please send an email to frivillighet@robinhoodhuset.no

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto