Norskkurs


Informasjon/Information:

Du blir kontaktet hvis du får plass i midten av august.
Hvert kurs vil ha en leksjon med norsk språklære og grammatikk (2 timer) og en samtalegruppe (2 timer) per uke. Dette vil foregå på 2 faste dager hver uke. Det er obligatorisk oppmøte. Dersom man ikke møter opp første dagen eller er borte mer enn tre ganger, mister man plassen på kurset.

Kurset er gratis, men kursdeltagere må betale en materialavgift på 200 kr – du får lærebok for kurset
Påmeldingsfrist: 02.08.2021
Oppstart kurs: uke 35 (30.08.2021-03.09.2021)
Kursslutt: uke 49 (06.12.2021-10.12.2021)
Høstferie/fri fra kurs: uke 41 (11.10.2021-15.10.2021)

OBS! Grunnet Covid-19 og påfølgende smittevernrestriksjoner, vil det denne høsten være færre kursplasser på våre norskkurs. 

You will be contacted in the middle of August if you have been assigned a place.
Each course will have one lesson with Norwegian language theory and grammar (2 hours) and one lesson with practical Norwegian (2 hours) per week. The lessons will be on two fixed days each week. Attendance is mandatory. If you dont show up the first time or you dont show up in total three times you will loose your place in the class.

The course is free. Participants to the course have to pay a fee of NOK 200 to cover material cost – you will get a textbook.
Registration deadline: 02.08.2021
Course start: week 35 (30.08.2021-03.09.2021)
Course end: week 49 (06.12.2021-10.12.2021)
Vacation autumn break: week 41 (11.10.2021-15.10.2021)

NB! Due to the outbreak of Covid-19 and the following restrictions, there will be smaller classes and therefore a limit as to how many students that get to participate in the courses. 

 

Viktig informasjon om nivåplassering på norskkurs/Vital information concerning level placement at the Norwegian courses:


 Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal søke deg inn på, anbefaler vi deg å ta Folkeuniversitetets nivåtest. Den finner du her: https://cefr.folkeuniversitetet.no

If you’re uncertain as to which level you should apply for, we recommend that you take the placement test provided by Folkeuniversitetet: https://cefr.folkeuniversitetet.no

Vi anbefaler deg også å lese beskrivelsene av nivåene i norsk (klikk på bildene for bedre lesbarhet):
We also recommend you to read the descriptions of the different levels (click on the pictures below):

 

 

 

 

 

 

 

 

Du søker om plass på norskkurs ved Robin Hood Huset her/You apply for a Norwegian course at Robin Hood Huset here:

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto