Norskkurs


Norskkurs på Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset tilbyr gratis norskopplæring på fire nivåer, A1, A2, B1 og B2. Det er viktig at du søker om plass på riktig kurs. Kursene varer i 14 uker, med to undervisningsdager hver uke. Det forventes at du møter opp på alle kursdager. Du får vite om du har fått plass innen 15. august og kursene begynner i uke 34.

Viktig informasjon om nivåplassering på norskkurs:

Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal søke deg inn på, anbefaler vi deg å ta Folkeuniversitetets nivåtest. Den finner du her: https://cefr.folkeuniversitetet.no

Vi anbefaler deg også å lese beskrivelsene av nivåene i norsk (klikk på bildene for bedre lesbarhet):

Påmeldingen til norskkurs ved Robin Hood Huset er nå stengt. Søkere som har fått tildelt kursplass, blir kontaktet i første halvdel av august 2022. Ta kontakt med frivillighetskoordinator på frivillighet@robinhoodhuset.no eller 45807202 dersom du har spørsmål

 

 

 

Norwegian courses at Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset is offering free Norwegian courses on four different levels, A1, A2, B1 and B2. It is important that you apply for the correct level. All Norwegian courses last for 14 weeks, with two gatherings per week. You are expected to attend all the meetings. By August 15th, you will receive an answer to your application.

Important information concerning level placement at the Norwegian courses:

If you’re uncertain as to which level you should apply for, we recommend that you take the placement test provided by Folkeuniversitetet: https://cefr.folkeuniversitetet.no

We also recommend you to read the descriptions of the different levels (click on the pictures below)

The registration for Robin Hood Husets Norwegian courses is now closed. The applicants that have been granted a spot at the course, will be contacted by us during the first half of August. If you have any questions, please contact our volunteer coordinator at frivillighet@robinhoodhuset.no or + 47 45807202

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto