Norskkurs


Norskkurs på Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset tilbyr gratis norskopplæring på fire nivåer, A1, A2, B1 og B2. Det er viktig at du søker om plass på riktig kurs. Kursene varer i 14 uker, med to undervisningsdager hver uke. Det forventes at du møter opp på alle kursdager. Du får vite om du har fått plass innen 15. januar og kursene begynner i uke 7, med unntak av kurs på nivå B2 som vil starte uke 9.

Mer informasjon og søknadsskjema: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

Norwegian courses at Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset is offering free Norwegian courses on four different levels, A1, A2, B1 and B2. It is important that you apply for the correct level. All Norwegian courses last for 14 weeks, with two gatherings per week. You are expected to attend all the meetings. By January 15th, you will receive an answer to your application, courses will start in week 7, with exception of the B2 course that will start in week 9.

More information and application for courses: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto