Norskkurs


Norskkurs på Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset tilbyr gratis norskopplæring på fire nivåer, A1, A2, B1 og B2. Det er viktig at du søker om plass på riktig kurs. Vi har kurs både på kveldstid og på dagtid. Kursene varer i 14 uker, med to undervisningsdager hver uke. Det forventes at du møter opp på alle kursdager. Kursene begynner i uke 34 og 35, og du vil motta en e-postbekreftelse om søknaden din blir godkjent.

Mer informasjon og søknadsskjema: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

 

Norwegian courses at Robin Hood Huset:

Robin Hood Huset is offering free Norwegian courses on four different levels, A1, A2, B1 and B2. It is important that you apply for the correct level. We have courses for both in the evening and during the daytime. All Norwegian courses last for 14 weeks, with two gatherings per week. You are expected to attend all the meetings. The courses will start in week 34-35, and you will receive a ne-mail confirmation if your application has been accepted

More information and application for courses: https://www.robinhoodhuset.no/aktiviteter/pamelding-norskkurs/

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto