Spanskkurs


Spanskkurs på Robin Hood Huset, våren 2023

Vi åpner nå påmeldingen til vårens spanskkurs her på Robin Hood Huset.

Vi holder kurs på Nivå 1 (A1), og det blir en fortsettelse fra undervisningen i høstsemesteret. Nye deltakere som ikke deltok høsten 2022 er også velkomne til å søke.

Nivå 1 passer for deg som vil ha en introduksjon til spansk språk, og lære deg grunnleggende grammatikk og språk. Kurset vil gjøre deg i stand til å føre enkle samtaler og stille og svare på enkle spørsmål.

Er du usikker på ditt eget språknivå, kan du ta en språktest her

Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker, og er offisielt språk i 21 land. Mange av Robin Hood Husets brukere, frivillige og andre medarbeidere har spansk som morsmål, og spansk er et svært nyttig tredjespråk for reise, handel og interkulturell forståelse.

Kurset er gratis, men alle deltakere må betale et depositum på 500,- kr, i tillegg til 200,- for læremateriell. Depositumet vil bli tilbakebetalt ved bestått kurs. Kursdeltakelse er obligatorisk. Uteblir du mer enn tre ganger, mister du muligheten til å fullføre kurset, i tillegg til retten til å få tilbakebetalt depositumet.

Påmeldingsfrist er 8. januar

Oppstart og varighet: 12 uker, fra uke 7, (7.-11. februar) til uke 17 (25.-29. april)

Påmeldingsskjema (trykk link)


Spanish Courses at the Robin Hood House, spring 2023

We are now opening applications for the spring semester Spanish courses here at the Robin Hood House.

We are offering courses at Level 1 (A1). The course will be a continuation of the fall semester, but new students are welcome to apply.

Level 1 suits those who want an introduction to Spanish, and who wishes to learn basic grammar and language. During the course you will learn to conduct simple conversations, as well as become able to ask and answer basic questions.

You can take a language placement test here

Spanish is spoken by approximately 400 million people, and is the official language of 21 countries. Many of the visitors, volunteers and workers at the Robin Hood House use Spanish as their main language, and Spanish is very useful as a third language, both for travel, commerce and intercultural understanding.

The course is free, but students are required to pay a deposit of 500,- Nkr, as well as a fee of 200,- Nkr for teaching materials. The deposit will be returned at the end of the course. Participation is obligatory. If you fail to attend more than three times, you will not be able to complete the course, and lose your deposit.

Application deadline: 8. January

Duration: 12 weeks, from week 7 (7.-11. February) to week 17 (25.-29. April).

Application form (press link!)

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto