Påmelding norskkurs


 

Påmelding til norskkurs våren 2022 har nå startet. 

You can now register for the Norwegian courses for spring semester 2022.

 

Informasjon/Information:


Søkere som har fått tildelt kursplass, blir kontaktet i første halvdel av januar 2022.
Hvert kurs vil ha en leksjon med norsk språklære og grammatikk (2 timer) og en samtalegruppe (2 timer) per uke. Det er obligatorisk oppmøte. Dette vil foregå på 2 faste dager hver uke. Dersom man ikke møter opp første dagen eller er borte mer enn tre ganger mister man plassen på kurset.

Kurset er gratis, men kursdeltagere må betale en materialavgift på 200 kr – du får lærebok for kurset
Påmeldingsfrist: 03.01.2022
Oppstart kurs: uke 4 (24.-28. januar)
Kursslutt: uke 20 (16.-20. mai)

OBS! Grunnet den pågående Covid-19 pandemien, og påfølgende smittevernrestriksjoner, vil det det neste vår være færre kursplasser på våre norskkurs. 

Applicants who have been granted a spot at the course, will be contacted in the first half of January 2022.
Each course will have one lesson with Norwegian language theory and grammar (2 hours) and one lesson with practical Norwegian (2 hours) per week. The lessons will be on two fixed days each week.
Keep in mind that the attendance is mandatory! If you dont show up the first time or you don’t show up in total three times you will loose your place in the class.
The course is free. Participants to the course have to pay a fee of NOK 200 to cover material cost – you will get a text book.

Registration deadline: 03.01.2022.
Course start: week 4 (24th -28th ofJanuary)
Course end: week 20 (16th-21st of May)

NB! Due to the ongoing pandemic of Covid-19 and the following restrictions, there will be smaller classes and therefore a limit as to how many students that get to participate in the courses. 

 

 

Viktig informasjon om nivåplassering på norskkurs/Vital information concerning level placement at the Norwegian courses:


Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal søke deg inn på, anbefaler vi deg å ta Folkeuniversitetets nivåtest. Den finner du her: https://cefr.folkeuniversitetet.no

Vi anbefaler deg også å lese beskrivelsene av nivåene i norsk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you’re uncertain as to which level you should apply for, we recommend that you take the placement test provided by Folkeuniversitetet: https://cefr.folkeuniversitetet.no

Du søker om plass på norskkurs ved Robin Hood Huset her/You apply for Norwegian courses at Robin Hood Huset here:


 

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto