Påmelding norskkurs


Robin Hood Huset arrangerer gratis norskkurs på nivå A1, A2, B1 og B2.

Hvert kurs delt i to ukentlige samlinger: én samling med norskundervisning og grammatikk (2 timer) og en samtalegruppe (2 timer) per uke. Dette vil foregå på 2 faste dager hver uke, og det er obligatorisk oppmøte. Dersom man ikke møter opp første dagen, risikerer man å miste plassen på kurset. Er du borte mer enn tre ganger blir ikke kurset ditt godkjent og du får ikke kursbevis eller depositum tilbake.

Kurset er gratis, men kursdeltagere må betale deltagerdepositum på 500,- kr og en materialavgift på 200 kr – som dekker lærebok og materiell for kurset. Dette må betales første kursdag. Alle som fullfører kurset får depositumet tilbakebetalt. Det er mulig å søke om fritak for depositum.

Kurset er ment for mennesker bosatt i Bergen. Kurset er ikke digitalt.

Oppstart kurs: Uke 5-6 (29. januar-8. februar)

Kursslutt: Uke 22-23 (27. mai – 6. juni) Kurset kan forlenges ved sykdom, offentlige feriedager eller undervisningsavbrudd.

Søknadsfrist er 31. desember. Søkere som har fått tildelt kursplass, blir kontaktet i andre uken av januar 2024, og må bekrefte deres deltakelse for å få plass. Husk å sjekk din e-post!

Det kan være vanskelig å vite hvilket kurs du skal søke deg inn på. Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal søke deg inn på, anbefaler vi deg sterkt å ta Folkeuniversitetets nivåtest. Den finner du her: Eurotest.

For å kunne ta testen må du registrere deg med et navn og e-post og by, og så får du tilsendt en lenke du kan bruke til å bli vurdert. Testen tar ca. 40 minutter.

 

Her kan du lese mer om de ulike språknivåene

Søknadsskjema til norskkurs

Har du spørsmål om vårens norskkurs, kan du sende en e-post til frivillighet@robinhoodhuset.no

 
— English below —

The Robin Hood House has free Norwegian courses at level A1, A2, B1 and B2

The course is separated into two weekly sessions: one with grammar and language (2 hours) and one discussion group (2 hours) per week. This will take place on 2 fixed days each week. Attendance is compulsory. If you do not show up on the first day, you risk losing your place on the course. If you are absent more than three times, your course will not be approved and you will not get your course certificate or deposit back.

The course is free, but course participants must pay a participant deposit of NOK 500 and a materials fee of NOK 200 – which covers textbooks and materials for the course. Everyone who completes the course will have the deposit refunded. It is possible to apply for an exemption from the deposit.

The course is for people living in Bergen, Norway. The course is not digital.

Start of course: Week 5-6 (January 29-February 8)

End of course: Week 22-23 (27 May – 6 June) The course can be extended in the event of illness, public holidays or interruption of teaching.

Deadline for applications is December 31st. Applicants who have been allocated a course place will be contacted during the second week of January 2024, and must confirm their participation ensure a place. Please check your e-mail

It can be difficult to know which course to apply for. If you are uncertain as to which level you can apply for, then we strongly recommend that you take this language placement test. I can be accessed here: Eurotest

To take the test you will need to register with a name, e-mail and your city, and you will be sent a link for the test. The test takes approximately 40 minutes.

Information about the different language levels

Application form for Norwegian courses

If you have any questions about the spring semester Norwegian courses, please send an email to frivillighet@robinhoodhuset.no

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto