Påmelding norskkurs


Påmelding til norskkurs høsten 2023 har nå startet. 

You can now register for the Norwegian courses for the autumn semester 2023.

 

Informasjon/Information:


Søkere som har fått tildelt kursplass, blir kontaktet i midten av august 2023.

Robin Hood Huset arrangerer kurs på nivå A1, A2, B1 og B2. Hvert kurs vil ha en samling med norsk undervisning og grammatikk (2 timer) og en samtalegruppe (2 timer) per uke. Det er obligatorisk oppmøte. Dette vil foregå på 2 faste dager hver uke. Dersom man ikke møter opp første dagen mister man plassen på kurset. Er du borte mer enn tre ganger blir ikke kurset ditt godkjent og du får ikke kursbevis eller depositum tilbake.
Kurset er gratis, men kursdeltagere må betale deltagerdepositum på 500,- kr og en materialavgift på 200 kr  – som dekker lærebok og materiell for kurset. Alle som fullfører kurset får depositumet tilbakebetalt. Det er mulig å søke om fritak for depositum.
Det kan være vanskelig å vite hvilket kurs du skal søke deg inn på. Hvis du er usikker på hvilket nivå du skal søke deg inn på, anbefaler vi deg sterkt å ta Folkeuniversitetets nivåtest. Den finner du her: Eurotest.

For å kunne ta testen må du registrere deg med et navn og e-post og by, og så får du tilsendt en lenke du kan bruke til å bli vurdert. Testen tar ca. 1 time.

 

Her kan du lese mer om de ulike språknivåene

 

Oppstart kurs: Uke 34-35 (21.-31. august)
Høstferie: Uke 41 (09.-13. oktober)
Kursslutt: Uke 49 (02.-08- desember).

Påmelding til norskkurs (lenke)

 

Hvis du har noen spørsmål om norskkursene, kan du sende en e-post til: frivillighet@robinhoodhuset.no

 

Søknadsfrist er 18. august

 

— English below —

Applicants who have been allocated a course place will be contacted in mid-August 2023.

The Robin Hood House teaches courses at the A1, A2, B1 og B2 level. Each course will have a session with Norwegian teaching and grammar (2 hours) and a discussion group (2 hours) per week. Attendance is compulsory. This will take place on 2 fixed days each week. If you do not show up on the first day, you’ll lose your place on the course. If you are absent more than three times, your course will not be approved and you will not get your course certificate or deposit back.
The course is free, but course participants must pay a participant deposit of NOK 500 and a materials fee of NOK 200 – which covers the textbook and materials for the course. Everyone who completes the course will have the deposit refunded. It is possible to apply for an exemption from the deposit.
It can be difficult to know which course to apply for. If you are uncertain as to which level you can apply for, then we strongly recommend that you take this language placement test. I can be accessed here: Eurotest
To take the test you will need to register with a name, e-mail and your city, and you will be sent a link for the test.
Information about the different language levels
Course start: week 34-35 (21.-31. of August)
Autumn vacation: week 41 (9.-13. of October)
End of course: week 49 (02.-08. of December) – B2 ends week 23

Application for Norwegian Courses (link)

 

If you have any questions about our Norwegian courses, you can send an e-mail to: frivillighet@robinhoodhuset.no

 

Deadline for applications is the 18th of August.

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto