Gave fra Fana Sparebank

Stiftelsen Robin Hood Huset er tildelt 100.000 kroner fra gavefondet til Fana Sparebank til arbeidet blant barn og unge. Styreleder Hans Wilhelm Gullestad mottok sjekken på et arrangement tirsdag 3. mai av banksjef Mette Hammersland, som leder Fana Sparebanks kontor i Sentrum. – Vi er svært takknemlige for gaven fra Fana Sparebank. Den gjør det mulig å trappe opp Robin Hood Husets aktivitetstilbud til barn i familier som sliter økonomisk. I påskeferien deltok 38 barn og deres foreldre på ulike aktiviteter. Vi planlegger et omfattende aktivitetsprogram i sommerferien. Til høsten vil vi også starte et tilbud i helgene for at barn som benytter Robin Hood Huset skal få opplevelser familiene ellers ikke har økonomi til, sier Gullestad.

Fana Sparebank_100000_2016